Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 5333 1216 4493 804 36
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Handelshøyskolen i Trondheim 28 23 5 24 3 1
Fellesadministrasjonen 15 11 4 12 2 1
Fakultet for ingeniørvitenskap 1167 888 279 1026 135 6
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 781 620 161 579 200 2
Fakultet for naturvitenskap 731 489 242 718 13 0
Fakultet for medisin og helsevitenskap 1085 856 229 1059 26 0
Vitenskapsmuseet 81 60 21 63 16 2
NTNU i Gjøvik 217 206 11 176 41 0
Det humanistiske fakultet 284 217 67 153 118 13
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 570 426 144 424 138 8
Fakultet for lærer- og tolkeutdanning 46 38 8 36 8 2
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 103 90 13 78 25 0
Fakultet for teknologi 43 38 5 38 5 0
Fakultet for arkitektur og design 81 59 22 56 24 1
NTNU i Ålesund 101 96 5 51 50 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.