Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 2147 539 1828 296 23
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak) 60 49 11 32 27 1
Avdeling vernepleie 9 9 0 4 5 0
Universitetsdirektøren/Sentraladministrasjonen 4 2 2 3 1 0
Det helsevitenskapelige fakultet 849 638 211 814 35 0
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 361 235 126 347 14 0
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 315 254 61 290 25 0
Universitetsbiblioteket i Tromsø 10 8 2 6 4 0
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 367 274 93 214 140 13
Det kunstfaglige fakultet 4 4 0 3 0 1
Det juridiske fakultet 42 24 18 18 18 6
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 86 79 7 67 19 0
Tromsø museum - universitetsmuseet 40 32 8 30 8 2

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.