Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 3676 997 3286 358 32
Universitetet i Bergen
(Uspesifisert enhet) 2 2 0 2 0 0
Sentraladministrasjon 25 14 11 25 0 0
Det samfunnsvitenskapelige Fakultet 345 199 146 210 130 5
Det humanistiske fakultet 330 256 74 189 127 14
Det juridiske fakultet 85 68 17 32 43 10
Det medisinske fakultet 1403 1062 341 1398 5 0
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1087 745 342 1077 9 1
Det psykologiske fakultet 297 253 44 264 32 1
Universitetsbiblioteket i Bergen 9 8 1 7 2 0
Universitetsmuseet i Bergen 93 72 21 82 10 1

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.