Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 6746 1891 5791 886 69
Universitetet i Oslo
Universitetsstyret 54 35 19 38 12 4
UiO:Ledelsen og støtteenheter 1 1 0 0 1 0
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 718 469 249 540 166 12
Det humanistiske fakultet 628 423 205 353 245 30
Det juridiske fakultet 267 209 58 115 138 14
Det odontologiske fakultet 150 112 38 150 0 0
Det medisinske fakultet 2233 1708 525 2206 27 0
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2057 1423 634 1942 113 2
Det teologiske fakultet 52 36 16 24 27 1
Universitetsbiblioteket 7 6 1 6 1 0
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 368 266 102 249 114 5
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 76 61 15 33 42 1
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 135 106 29 135 0 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.