Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Statlige vitenskapelige høyskoler

Statlige vitenskapelige høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 636 185 547 80 9
Statlige vitenskapelige høyskoler
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 34 28 6 19 14 1
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 107 92 15 89 14 4
Norges handelshøyskole 218 149 69 196 19 3
Norges idrettshøgskole 248 164 84 222 26 0
Norges musikkhøgskole 29 18 11 21 7 1

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®