DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2020

Klikk på en institusjonskategori for å vise resultatene.
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 0 0 0 0 0 0
Universiteter
Statlige vitenskapelige høyskoler
Statlige høyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Private høyskoler

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®