Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2020

Klikk på en institusjonskategori for å vise resultatene.
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 0 0 0 0 0 0
Universiteter
Statlige vitenskapelige høyskoler
Statlige høyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Private høyskoler

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®