Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det samfunnsvitenskapelige Fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 93,9 29,1 -73,3 % 100,0 % 63,6 66,1 % 33,9 % 56,5 % 42,0 % 1,6 %
Det samfunnsvitenskapelige Fakultet 93,9 29,1 -73,3 % 100,0 % 63,6 66,1 % 33,9 % 56,5 % 42,0 % 1,6 %
Instiutt for informasjon- og medievitenskap 93,9 29,1 19,1 % 100,0 % 63,6 66,1 % 33,9 % 56,5 % 42,0 % 1,6 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.