Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetsstyret
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 47,6 27,0 -43,7 % 100,0 % 24,3 66,7 % 33,3 % 72,5 % 19,2 % 8,2 %
Universitetsstyret 47,6 27,0 -43,7 % 100,0 % 24,3 66,7 % 33,3 % 72,5 % 19,2 % 8,2 %
Senter for utvikling og miljø (SUM) 47,6 27,0 16,3 % 100,0 % 24,3 66,7 % 33,3 % 72,5 % 19,2 % 8,2 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.