Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2012: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 96,2 10,9 -81,3 % 100,0 % 69,2 78,8 % 21,2 % 71,7 % 26,9 % 1,4 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 96,2 10,9 -81,3 % 100,0 % 69,2 78,8 % 21,2 % 71,7 % 26,9 % 1,4 %
Institutt for elektroniske systemer 96,2 10,9 -2,9 % 100,0 % 69,2 78,8 % 21,2 % 71,7 % 26,9 % 1,4 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.