Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: OsloMet – storbyuniversitetet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 158,8 45,4 20,6 % 100,0 % 102,1 91,8 % 8,2 % 70,6 % 29,2 % 0,1 %
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 158,8 45,4 20,6 % 100,0 % 102,1 91,8 % 8,2 % 70,6 % 29,2 % 0,1 %
Institutt for bygg- og energiteknikk 31,5 4,7 28,8 % 19,8 % 14,3 86,9 % 13,1 % 85,4 % 14,6 % 0,0 %
Institutt for maskin, elektronikk og kjemi 15,7 8,3 201,3 % 9,9 % 11,1 99,9 % 0,1 % 83,9 % 16,1 % 0,0 %
Institutt for informasjonsteknologi 85,2 11,1 11,3 % 53,6 % 51,0 90,2 % 9,8 % 69,4 % 30,4 % 0,2 %
Institutt for produktdesign 8,5 7,4 89,7 % 5,4 % 8,0 87,5 % 12,5 % 37,5 % 62,5 % 0,0 %
Institutt for estetiske fag 17,9 13,8 98,0 % 11,3 % 17,7 97,2 % 2,8 % 68,9 % 31,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.