Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 92,2 78,2 ∞ % 100,0 % 58,3 84,8 % 15,2 % 56,4 % 37,4 % 6,1 %
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 92,2 78,2 ∞ % 100,0 % 58,3 84,8 % 15,2 % 56,4 % 37,4 % 6,1 %
Institutt for matematikk og naturfag 1,0 1,0 0,0 % 1,1 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for praktiske og estetiske fag 7,3 4,7 0,0 % 7,9 % 5,5 93,9 % 6,1 % 69,7 % 30,3 % 0,0 %
Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag 19,0 14,8 0,0 % 20,6 % 13,3 85,0 % 15,0 % 66,2 % 26,3 % 7,5 %
Institutt for språkfag 34,3 29,8 0,0 % 37,2 % 22,4 80,1 % 19,9 % 42,3 % 53,2 % 4,5 %
Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap 5,9 5,4 0,0 % 6,3 % 3,8 100,0 % 0,0 % 84,8 % 6,5 % 8,7 %
Institutt for pedagogikk og skoleutvikling 24,7 22,5 0,0 % 26,8 % 12,2 83,0 % 17,0 % 53,1 % 36,7 % 10,2 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.