Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for helse- og sosialfag
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 18,9 11,5 ∞ % 100,0 % 15,9 88,3 % 11,7 % 55,5 % 44,5 % 0,0 %
Fakultet for helse- og sosialfag 18,9 11,5 ∞ % 100,0 % 15,9 88,3 % 11,7 % 55,5 % 44,5 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 0,5 0,5 0,0 % 2,6 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for helsefag 7,3 4,0 0,0 % 38,8 % 6,1 92,8 % 7,2 % 67,0 % 33,0 % 0,0 %
Institutt for sosialfag 9,0 4,9 0,0 % 47,7 % 8,6 88,4 % 11,6 % 41,2 % 58,8 % 0,0 %
Senter for omsorgsforskning - Sør 2,1 2,1 0,0 % 10,9 % 0,7 40,2 % 59,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.