Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Oslo og Akershus

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 125,0 42,1 9,1 % 100,0 % 94,2 93,6 % 6,4 % 64,6 % 35,4 % 0,0 %
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 125,0 42,1 9,1 % 100,0 % 94,2 93,6 % 6,4 % 64,6 % 35,4 % 0,0 %
Institutt for bygg- og energiteknikk 23,9 4,7 66,1 % 19,1 % 15,8 90,5 % 9,5 % 66,3 % 33,7 % 0,0 %
Institutt for maskin, elektronikk og kjemi 4,4 1,9 85,3 % 3,5 % 3,6 95,4 % 4,6 % 37,6 % 62,4 % 0,0 %
Institutt for informasjonsteknologi 67,5 14,3 32,6 % 54,0 % 49,6 95,6 % 4,4 % 71,9 % 28,1 % 0,0 %
Institutt for produktdesign 15,1 8,3 10,6 % 12,1 % 15,0 93,3 % 6,7 % 28,9 % 71,1 % 0,0 %
Institutt for estetiske fag 14,1 12,9 -54,2 % 11,3 % 10,2 87,7 % 12,3 % 88,5 % 11,5 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.