Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Oslo og Akershus

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 201,9 112,5 14,8 % 100,0 % 141,7 79,8 % 20,2 % 61,1 % 38,9 % 0,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 201,9 112,5 14,8 % 100,0 % 141,7 79,8 % 20,2 % 61,1 % 38,9 % 0,0 %
Fakultetsadministrasjonen 0,7 0,0 0,0 % 0,3 % 1,0 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 34,7 19,0 12,4 % 17,2 % 21,1 77,3 % 22,7 % 74,0 % 26,0 % 0,0 %
Institutt for journalistikk og mediefag 47,1 26,5 4,6 % 23,3 % 41,2 81,5 % 18,5 % 36,1 % 63,9 % 0,0 %
Institutt for offentlig administrasjon og ledelse 12,9 6,4 5,5 % 6,4 % 10,6 92,1 % 7,9 % 66,9 % 33,1 % 0,0 %
Institutt for sosialfag 74,3 51,1 4,1 % 36,8 % 45,8 73,5 % 26,5 % 79,6 % 20,4 % 0,0 %
Handelshøyskolen ved HiOA 32,2 9,6 128,8 % 15,9 % 22,0 84,8 % 15,2 % 56,8 % 43,2 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.