Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Oslo og Akershus

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 149,1 83,7 12,3 % 100,0 % 144,7 91,8 % 8,2 % 43,5 % 56,5 % 0,0 %
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 149,1 83,7 12,3 % 100,0 % 144,7 91,8 % 8,2 % 43,5 % 56,5 % 0,0 %
Institutt for barnehagelærerutdanning 35,7 25,4 7,7 % 24,0 % 36,2 95,2 % 4,8 % 26,9 % 73,1 % 0,0 %
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 68,3 34,4 45,5 % 45,8 % 63,2 92,7 % 7,3 % 50,9 % 49,1 % 0,0 %
Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning 23,5 10,7 -15,5 % 15,7 % 21,7 90,8 % 9,2 % 68,3 % 31,7 % 0,0 %
Institutt for yrkesfaglærerutdanning 21,6 13,3 -12,1 % 14,5 % 23,5 85,1 % 14,9 % 26,2 % 73,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.