Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for samfunnsvitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 226,0 100,2 8,1 % 100,0 % 134,8 75,8 % 24,2 % 73,1 % 25,0 % 1,9 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 226,0 100,2 8,1 % 100,0 % 134,8 75,8 % 24,2 % 73,1 % 25,0 % 1,9 %
Handelshøyskolen ved NMBU 64,5 20,4 -5,1 % 28,6 % 38,0 89,9 % 10,1 % 93,0 % 7,0 % 0,0 %
Institutt for landskapsplanlegging 99,1 58,8 82,1 % 43,9 % 58,1 60,7 % 39,3 % 62,5 % 33,0 % 4,5 %
Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier 62,4 21,0 -28,1 % 27,6 % 38,7 84,5 % 15,5 % 69,5 % 30,5 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.