Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Agder

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for teknologi og realfag
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 230,6 28,5 -9,3 % 100,0 % 134,0 90,4 % 9,6 % 71,8 % 28,2 % 0,0 %
Fakultet for teknologi og realfag 230,6 28,5 -9,3 % 100,0 % 134,0 90,4 % 9,6 % 71,8 % 28,2 % 0,0 %
Institutt for matematiske fag 23,3 2,4 -0,0 % 10,1 % 17,1 89,3 % 10,7 % 53,1 % 46,9 % 0,0 %
Institutt for naturvitenskapelige fag 24,9 7,9 -7,4 % 10,8 % 8,0 93,8 % 6,2 % 98,0 % 2,0 % 0,0 %
Institutt for ingeniørvitenskap 84,3 6,3 -21,8 % 36,5 % 49,0 89,9 % 10,1 % 81,1 % 18,9 % 0,0 %
Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi 98,1 12,0 2,0 % 42,5 % 60,0 90,7 % 9,3 % 66,0 % 34,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.