Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Agder

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for samfunnsvitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 105,8 32,7 -0,5 % 100,0 % 73,4 86,6 % 13,4 % 56,1 % 43,3 % 0,7 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 105,8 32,7 -0,5 % 100,0 % 73,4 86,6 % 13,4 % 56,1 % 43,3 % 0,7 %
Institutt for informasjonssystemer 34,4 11,3 -15,3 % 32,5 % 24,2 94,1 % 5,9 % 70,7 % 29,3 % 0,0 %
Institutt for sosiologi og sosialt arbeid 15,7 13,4 -2,6 % 14,8 % 15,2 100,0 % 0,0 % 23,6 % 73,1 % 3,3 %
Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 30,1 4,5 -0,7 % 28,4 % 19,5 73,1 % 26,9 % 62,8 % 37,2 % 0,0 %
Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging 25,8 3,5 32,1 % 24,3 % 14,5 78,4 % 21,6 % 56,5 % 43,5 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.