Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Stavanger

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 161,5 82,9 0,7 % 100,0 % 117,2 88,5 % 11,5 % 53,9 % 42,0 % 4,1 %
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 161,5 82,9 0,7 % 100,0 % 117,2 88,5 % 11,5 % 53,9 % 42,0 % 4,1 %
(Uspesifisert enhet) 1,4 1,4 -63,4 % 0,9 % 1,7 70,0 % 30,0 % 20,0 % 80,0 % 0,0 %
Institutt for musikk og dans 12,8 6,3 539,8 % 7,9 % 5,0 100,0 % 0,0 % 50,0 % 20,0 % 30,0 %
Institutt for kultur- og språkvitenskap 45,7 19,1 21,4 % 28,3 % 25,9 78,8 % 21,2 % 50,8 % 36,7 % 12,5 %
Institutt for grunnskolelærerutd., idrett og spesialpedagogikk 41,0 13,6 -22,4 % 25,4 % 36,2 90,3 % 9,7 % 62,6 % 37,4 % 0,0 %
Institutt for barnehagelærerutdanning 22,4 12,6 -21,9 % 13,9 % 21,4 98,1 % 1,9 % 46,3 % 53,7 % 0,0 %
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 15,9 12,6 -24,2 % 9,8 % 15,2 93,4 % 6,6 % 21,8 % 78,2 % 0,0 %
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning 22,3 17,3 54,6 % 13,8 % 11,8 78,2 % 21,8 % 95,8 % 4,2 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.