Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Stavanger

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 205,1 82,4 9,0 % 100,0 % 110,1 82,4 % 17,6 % 71,4 % 26,9 % 1,7 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 205,1 82,4 9,0 % 100,0 % 110,1 82,4 % 17,6 % 71,4 % 26,9 % 1,7 %
Institutt for helsefag 80,7 56,4 59,7 % 39,4 % 41,2 81,8 % 18,2 % 60,7 % 39,3 % 0,0 %
Institutt for sosialfag 14,8 7,0 -32,2 % 7,2 % 7,7 89,2 % 10,8 % 69,7 % 30,3 % 0,0 %
Handelshøyskolen ved UiS 64,4 7,1 18,5 % 31,4 % 34,8 84,8 % 15,2 % 78,6 % 18,1 % 3,3 %
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag 29,9 7,0 -23,7 % 14,6 % 17,9 68,4 % 31,6 % 72,1 % 23,7 % 4,2 %
Norsk hotellhøgskole 15,2 4,9 -31,5 % 7,4 % 8,5 99,0 % 1,0 % 94,1 % 5,9 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.