Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for teknologi
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 27,3 7,3 ∞ % 100,0 % 20,8 90,7 % 9,3 % 77,6 % 22,4 % 0,0 %
Fakultet for teknologi 27,3 7,3 ∞ % 100,0 % 20,8 90,7 % 9,3 % 77,6 % 22,4 % 0,0 %
Institutt for allmennfag 6,1 0,0 0,0 % 22,5 % 7,0 100,0 % 0,0 % 57,1 % 42,9 % 0,0 %
Institutt for bioingeniørfag 1,6 1,3 0,0 % 5,7 % 1,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for elektrofag og fornybar energi 5,9 0,0 0,0 % 21,7 % 2,5 62,4 % 37,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for kjemi og materialteknologi 2,3 0,0 0,0 % 8,3 % 1,6 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for maskinteknikk og logistikk 0,3 0,0 0,0 % 1,2 % 0,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for matteknologi 5,2 3,8 0,0 % 18,9 % 2,1 51,6 % 48,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for informatikk og e-læring 5,9 2,2 0,0 % 21,7 % 6,1 100,0 % 0,0 % 72,8 % 27,2 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.