Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for lærer- og tolkeutdanning
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 49,1 28,4 ∞ % 100,0 % 32,7 83,7 % 16,3 % 75,8 % 21,9 % 2,3 %
Fakultet for lærer- og tolkeutdanning 49,1 28,4 ∞ % 100,0 % 32,7 83,7 % 16,3 % 75,8 % 21,9 % 2,3 %
(Uspesifisert enhet) 1,7 0,0 0,0 % 3,5 % 1,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 og bachelor i arkiv og samlingsforvaltning 22,1 10,1 0,0 % 44,9 % 11,2 83,7 % 16,3 % 77,7 % 17,8 % 4,5 %
Institutt for grunnskolelærerutdanning 5-10 og bachelor i tegnspråk og tolking 22,9 18,3 0,0 % 46,6 % 18,2 80,7 % 19,3 % 70,2 % 28,5 % 1,4 %
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking 2,5 0,0 0,0 % 5,0 % 1,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.