Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 65,0 50,9 ∞ % 100,0 % 52,0 84,7 % 15,3 % 64,2 % 35,8 % 0,0 %
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 65,0 50,9 ∞ % 100,0 % 52,0 84,7 % 15,3 % 64,2 % 35,8 % 0,0 %
Institutt for anvendt sosialvitenskap 19,4 12,8 0,0 % 29,8 % 16,4 64,0 % 36,0 % 47,2 % 52,8 % 0,0 %
Institutt for helsevitenskap 20,3 14,8 0,0 % 31,2 % 13,4 93,4 % 6,6 % 97,5 % 2,5 % 0,0 %
Institutt for sykepleievitenskap 25,3 23,4 0,0 % 38,9 % 22,2 94,6 % 5,4 % 56,9 % 43,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.