Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

NTNU i Gjøvik
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 172,7 46,7 ∞ % 100,0 % 124,9 96,7 % 3,3 % 80,2 % 19,8 % 0,0 %
NTNU i Gjøvik 172,7 46,7 ∞ % 100,0 % 124,9 96,7 % 3,3 % 80,2 % 19,8 % 0,0 %
Fellesadministrasjonen 0,3 0,0 0,0 % 0,2 % 0,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for informatikk og medieteknikk 99,6 14,4 0,0 % 57,7 % 80,2 98,8 % 1,2 % 74,8 % 25,2 % 0,0 %
Avdeling for helse, omsorg, sykepleie 36,8 25,5 0,0 % 21,3 % 17,9 91,7 % 8,3 % 94,4 % 5,6 % 0,0 %
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse 36,0 6,7 0,0 % 20,9 % 26,5 93,7 % 6,3 % 86,8 % 13,2 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.