Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for arkitektur og design
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 68,6 27,5 23,9 % 100,0 % 40,1 71,1 % 28,9 % 68,9 % 29,8 % 1,2 %
Fakultet for arkitektur og design 68,6 27,5 23,9 % 100,0 % 40,1 71,1 % 28,9 % 68,9 % 29,8 % 1,2 %
(Uspesifisert enhet) 1,0 0,0 0,0 % 1,5 % 0,6 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for arkitektur og design - fak.adm. 2,1 1,0 5,5 % 3,0 % 1,6 57,6 % 42,4 % 57,6 % 42,4 % 0,0 %
Institutt for byforming og planlegging 5,9 1,4 34,5 % 8,5 % 3,5 28,6 % 71,4 % 42,9 % 57,1 % 0,0 %
Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning 19,4 9,3 160,0 % 28,3 % 14,5 80,5 % 19,5 % 67,4 % 32,6 % 0,0 %
Institutt for byggekunst, historie og teknologi 36,4 12,7 -5,9 % 53,0 % 15,9 65,1 % 34,9 % 76,0 % 20,8 % 3,1 %
Institutt for byggekunst, form og farge 3,9 3,1 30,7 % 5,7 % 3,9 100,0 % 0,0 % 69,2 % 30,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.