Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 780,1 113,0 1,0 % 100,0 % 427,1 81,8 % 18,2 % 71,5 % 28,0 % 0,5 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 780,1 113,0 1,0 % 100,0 % 427,1 81,8 % 18,2 % 71,5 % 28,0 % 0,5 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk - fak.adm. 0,4 0,0 -32,0 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for elkraftteknikk 97,2 15,6 57,7 % 12,5 % 61,3 89,6 % 10,4 % 44,8 % 55,2 % 0,0 %
Institutt for teknisk kybernetikk 179,1 28,3 6,0 % 23,0 % 111,9 85,0 % 15,0 % 71,6 % 28,4 % 0,0 %
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi 50,9 7,0 -7,9 % 6,5 % 27,1 86,4 % 13,6 % 62,3 % 37,7 % 0,0 %
Institutt for elektroniske systemer 89,7 9,7 -17,2 % 11,5 % 42,6 76,1 % 23,9 % 87,3 % 12,7 % 0,0 %
Institutt for matematiske fag 208,4 30,0 -1,7 % 26,7 % 83,8 63,4 % 36,6 % 97,6 % 1,2 % 1,2 %
Institutt for datateknologi og informatikk 154,4 22,3 -6,7 % 19,8 % 100,1 90,0 % 10,0 % 61,8 % 37,2 % 1,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.