Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for naturvitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 794,3 217,0 3,6 % 100,0 % 305,9 65,9 % 34,1 % 98,4 % 1,6 % 0,0 %
Fakultet for naturvitenskap 794,3 217,0 3,6 % 100,0 % 305,9 65,9 % 34,1 % 98,4 % 1,6 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 0,3 0,2 0,0 % 0,0 % 0,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for bioteknologi og matvitenskap 45,2 15,3 13,8 % 5,7 % 22,8 79,6 % 20,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for kjemi 78,2 26,4 -16,0 % 9,8 % 33,0 63,5 % 36,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for kjemisk prosessteknologi 201,4 55,7 23,5 % 25,4 % 80,4 57,9 % 42,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for materialteknologi 126,2 36,7 -13,6 % 15,9 % 50,5 70,2 % 29,8 % 95,4 % 4,6 % 0,0 %
Institutt for biologi 126,1 38,6 0,7 % 15,9 % 38,8 68,8 % 31,2 % 97,6 % 2,4 % 0,0 %
Institutt for fysikk 181,8 37,8 2,1 % 22,9 % 70,8 68,7 % 31,3 % 97,6 % 2,4 % 0,0 %
Senter for Biodiversitetsdynamikk 35,0 6,3 73,6 % 4,4 % 9,2 51,2 % 48,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.