Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for ingeniørvitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 278,0 222,5 14,9 % 100,0 % 650,0 76,9 % 23,1 % 87,0 % 12,5 % 0,4 %
Fakultet for ingeniørvitenskap 1 278,0 222,5 14,9 % 100,0 % 650,0 76,9 % 23,1 % 87,0 % 12,5 % 0,4 %
Institutt for geologi og bergteknikk 62,5 15,9 60,8 % 4,9 % 24,4 57,8 % 42,2 % 89,3 % 10,7 % 0,0 %
Institutt for petroleumsteknologi og anv. geofysikk 121,0 7,1 102,2 % 9,5 % 48,9 56,8 % 43,2 % 95,8 % 4,2 % 0,0 %
Institutt for energi- og prosessteknikk 277,8 39,2 9,7 % 21,7 % 115,9 68,2 % 31,8 % 93,6 % 6,4 % 0,0 %
Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk 84,7 23,4 21,0 % 6,6 % 52,8 94,6 % 5,4 % 82,6 % 15,5 % 1,9 %
Institutt for produktdesign 25,7 16,1 -24,5 % 2,0 % 22,0 92,1 % 7,9 % 28,5 % 69,2 % 2,3 %
Institutt for bygg, anlegg og transport 181,2 29,2 20,9 % 14,2 % 114,7 86,0 % 14,0 % 90,5 % 8,7 % 0,8 %
Institutt for vann- og miljøteknikk 35,6 5,3 -20,1 % 2,8 % 17,4 83,2 % 16,8 % 84,7 % 15,3 % 0,0 %
Institutt for konstruksjonsteknikk 153,2 33,6 59,3 % 12,0 % 71,7 68,0 % 32,0 % 88,0 % 12,0 % 0,0 %
Institutt for produktutvikling og materialer 108,1 16,9 53,0 % 8,5 % 47,3 80,4 % 19,6 % 82,4 % 17,6 % 0,0 %
SFI Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology 19,7 5,5 -56,5 % 1,5 % 5,7 28,5 % 71,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for marin teknikk 208,7 30,2 -11,5 % 16,3 % 129,3 83,2 % 16,8 % 87,1 % 12,5 % 0,4 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.