Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 703,6 231,3 1,4 % 100,0 % 288,2 84,1 % 15,9 % 96,0 % 4,0 % 0,0 %
Fakultet for medisin og helsevitenskap 703,6 231,3 1,4 % 100,0 % 288,2 84,1 % 15,9 % 96,0 % 4,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 4,4 0,6 52,2 % 0,6 % 2,1 88,2 % 11,8 % 92,2 % 7,8 % 0,0 %
Fakultet for medisin og helsevitenskap - fak.adm. 5,0 1,1 9,5 % 0,7 % 1,7 78,9 % 21,1 % 92,8 % 7,2 % 0,0 %
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer 63,7 30,1 -16,4 % 9,1 % 25,0 87,9 % 12,1 % 98,3 % 1,7 % 0,0 %
Institutt for klinisk og molekylær medisin 155,4 48,3 10,5 % 22,1 % 52,2 83,9 % 16,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie 168,2 57,9 24,2 % 23,9 % 68,4 80,5 % 19,5 % 94,2 % 5,8 % 0,0 %
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk 115,9 32,1 -2,6 % 16,5 % 54,1 84,7 % 15,3 % 99,7 % 0,3 % 0,0 %
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap 149,1 46,7 -0,1 % 21,2 % 63,2 84,6 % 15,4 % 89,7 % 10,3 % 0,0 %
Kavliinstituttet / CNC 18,7 5,5 -48,2 % 2,7 % 6,8 72,7 % 27,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern 23,2 9,1 -21,6 % 3,3 % 14,6 96,4 % 3,6 % 98,3 % 1,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.