Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det humanistiske fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 336,4 118,5 1,3 % 100,0 % 230,0 79,3 % 20,7 % 52,9 % 42,7 % 4,4 %
Det humanistiske fakultet 336,4 118,5 1,3 % 100,0 % 230,0 79,3 % 20,7 % 52,9 % 42,7 % 4,4 %
Institutt for kunst- og medievitenskap 34,2 16,1 4,5 % 10,2 % 23,7 86,5 % 13,5 % 47,7 % 48,5 % 3,8 %
Institutt for tverrfaglige kulturstudier 40,9 23,6 -7,6 % 12,2 % 38,3 77,4 % 22,6 % 50,8 % 49,2 % 0,0 %
Institutt for musikk 8,0 6,1 -72,2 % 2,4 % 6,0 91,7 % 8,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for språk og litteratur 120,6 50,8 11,3 % 35,9 % 84,5 83,1 % 16,9 % 57,5 % 40,1 % 2,4 %
Institutt for historiske studier 84,0 14,6 49,5 % 25,0 % 36,1 58,0 % 42,0 % 45,1 % 36,0 % 18,9 %
Institutt for filosofi og religionsvitenskap 48,7 7,3 -19,9 % 14,5 % 41,4 85,9 % 14,1 % 48,4 % 50,8 % 0,8 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.