Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fellesadministrasjonen
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 13,7 7,5 228,5 % 100,0 % 5,8 87,5 % 12,5 % 62,5 % 20,2 % 17,3 %
Fellesadministrasjonen 13,7 7,5 228,5 % 100,0 % 5,8 87,5 % 12,5 % 62,5 % 20,2 % 17,3 %
Rektors stab 2,3 1,0 0,0 % 16,7 % 0,8 50,9 % 49,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Studieavdelingen 1,5 0,0 50,0 % 10,9 % 1,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket 7,6 6,5 0,0 % 55,7 % 2,9 93,0 % 7,0 % 30,2 % 34,9 % 34,9 %
Økonomiavdelingen 1,7 0,0 241,3 % 12,4 % 0,1 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
IT-avdelingen 0,6 0,0 -65,5 % 4,2 % 0,5 100,0 % 0,0 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.