Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 72,1 11,0 ∞ % 100,0 % 50,6 91,3 % 8,7 % 78,7 % 21,3 % 0,0 %
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 72,1 11,0 ∞ % 100,0 % 50,6 91,3 % 8,7 % 78,7 % 21,3 % 0,0 %
Institutt for industriell teknologi 22,0 6,1 0,0 % 30,5 % 20,0 97,5 % 2,5 % 62,3 % 37,7 % 0,0 %
Institutt for bygg, energi og materialteknologi 5,3 0,8 0,0 % 7,3 % 4,4 100,0 % 0,0 % 83,1 % 16,9 % 0,0 %
Institutt for elektroteknologi 7,9 1,9 0,0 % 10,9 % 5,8 82,9 % 17,1 % 82,9 % 17,1 % 0,0 %
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag 22,5 0,8 0,0 % 31,2 % 9,8 87,3 % 12,7 % 84,8 % 15,2 % 0,0 %
Ingeniørvitenskap og sikkerhet IVT 14,5 1,4 0,0 % 20,2 % 10,5 84,2 % 15,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.