Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 274,5 92,5 11,2 % 100,0 % 126,8 81,4 % 18,6 % 88,7 % 11,3 % 0,0 %
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 274,5 92,5 11,2 % 100,0 % 126,8 81,4 % 18,6 % 88,7 % 11,3 % 0,0 %
Institutt for arktisk og marin biologi 148,7 54,5 6,3 % 54,2 % 54,5 79,1 % 20,9 % 97,4 % 2,6 % 0,0 %
Norges fiskerihøgskole 77,5 22,3 25,2 % 28,2 % 41,4 82,3 % 17,7 % 85,3 % 14,7 % 0,0 %
Handelshøgskolen ved UiT 48,3 15,7 7,0 % 17,6 % 30,9 84,5 % 15,5 % 77,9 % 22,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.