Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 441,1 183,4 5,4 % 100,0 % 277,3 76,6 % 23,4 % 56,7 % 39,5 % 3,8 %
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 441,1 183,4 5,4 % 100,0 % 277,3 76,6 % 23,4 % 56,7 % 39,5 % 3,8 %
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 41,4 2,6 -12,5 % 9,4 % 20,6 66,1 % 33,9 % 63,7 % 29,1 % 7,3 %
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi 61,1 17,9 -19,1 % 13,8 % 46,4 75,8 % 24,2 % 33,1 % 64,1 % 2,9 %
Institutt for samfunnsvitenskap 41,2 21,2 10,3 % 9,4 % 34,8 90,2 % 9,8 % 56,9 % 43,1 % 0,0 %
Institutt for arkeologi og sosialantropologi 27,7 15,9 14,7 % 6,3 % 16,7 74,9 % 25,1 % 64,1 % 29,9 % 6,0 %
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 60,6 36,5 12,2 % 13,7 % 51,3 94,8 % 5,2 % 45,2 % 50,9 % 3,9 %
Institutt for språk og kultur 180,9 69,7 0,0 % 41,0 % 90,3 63,9 % 36,1 % 75,2 % 20,7 % 4,2 %
Senter for fredsstudier (CPS) 3,2 0,0 -55,8 % 0,7 % 0,9 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Senter for samiske studier/SESAM 8,6 3,3 -14,0 % 1,9 % 6,2 59,7 % 40,3 % 46,2 % 53,8 % 0,0 %
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 5,8 5,8 -21,6 % 1,3 % 5,4 95,4 % 4,6 % 55,2 % 44,8 % 0,0 %
Barentsinstituttet/BAI 10,6 10,6 -13,7 % 2,4 % 4,8 94,7 % 5,3 % 26,3 % 52,6 % 21,1 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.