Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetsmuseet i Bergen
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 75,8 21,3 18,2 % 100,0 % 38,7 81,8 % 18,2 % 84,1 % 15,1 % 0,9 %
Universitetsmuseet i Bergen 75,8 21,3 18,2 % 100,0 % 38,7 81,8 % 18,2 % 84,1 % 15,1 % 0,9 %
(Uspesifisert enhet) 0,3 0,0 -97,9 % 0,4 % 0,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
De kulturhistoriske samlinger 9,8 2,9 -9,8 % 13,0 % 4,8 17,2 % 82,8 % 24,1 % 75,9 % 0,0 %
De naturhistoriske samlinger 65,6 18,5 89,2 % 86,6 % 33,5 90,9 % 9,1 % 92,5 % 6,5 % 1,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.