Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det psykologiske fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 219,2 99,9 -11,7 % 100,0 % 125,9 86,6 % 13,4 % 80,8 % 18,4 % 0,8 %
Det psykologiske fakultet 219,2 99,9 -11,7 % 100,0 % 125,9 86,6 % 13,4 % 80,8 % 18,4 % 0,8 %
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 36,4 21,5 -27,1 % 16,6 % 16,1 81,1 % 18,9 % 94,8 % 5,2 % 0,0 %
Institutt for klinisk psykologi 36,6 15,2 11,9 % 16,7 % 19,8 94,3 % 5,7 % 97,5 % 2,5 % 0,0 %
Institutt for samfunnspsykologi 84,2 26,5 -9,2 % 38,4 % 42,2 77,3 % 22,7 % 93,2 % 6,8 % 0,0 %
Institutt for pedagogikk 40,4 18,2 9,1 % 18,4 % 32,9 90,9 % 9,1 % 40,2 % 56,8 % 3,0 %
Hemil-senteret 21,6 18,4 -32,7 % 9,8 % 14,9 98,8 % 1,2 % 98,3 % 1,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.