Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 081,5 218,2 5,8 % 100,0 % 378,8 68,7 % 31,3 % 99,3 % 0,5 % 0,3 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 081,5 218,2 5,8 % 100,0 % 378,8 68,7 % 31,3 % 99,3 % 0,5 % 0,3 %
(Uspesifisert enhet) 0,3 0,0 -82,7 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Fakultetssekretariat/Felles avdeling - MAT.NAT. 0,5 0,0 0,0 % 0,0 % 0,1 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Matematisk institutt 91,0 11,3 -16,6 % 8,4 % 30,7 54,3 % 45,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for informatikk 169,7 22,8 19,8 % 15,7 % 66,8 70,1 % 29,9 % 97,1 % 1,4 % 1,5 %
Institutt for fysikk og teknologi 324,0 56,3 8,5 % 30,0 % 101,0 66,2 % 33,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Kjemisk institutt 54,9 8,7 -11,0 % 5,1 % 28,4 84,2 % 15,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Molekylærbiologisk institutt 21,0 9,9 -19,4 % 1,9 % 10,4 69,8 % 30,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for geovitenskap 122,8 30,9 6,0 % 11,4 % 39,4 59,3 % 40,7 % 99,2 % 0,8 % 0,0 %
Geofysisk institutt 100,4 21,5 10,4 % 9,3 % 30,9 63,4 % 36,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for biologi 172,3 50,7 13,8 % 15,9 % 61,3 78,9 % 21,1 % 99,6 % 0,4 % 0,0 %
Bjerknessenteret 7,5 1,1 369,8 % 0,7 % 2,1 45,1 % 54,9 % 96,0 % 4,0 % 0,0 %
Senter for geobiologi 17,2 5,0 -23,5 % 1,6 % 7,6 83,7 % 16,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.