Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det medisinske fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 886,3 322,5 10,4 % 100,0 % 311,7 80,1 % 19,9 % 99,1 % 0,9 % 0,0 %
Det medisinske fakultet 886,3 322,5 10,4 % 100,0 % 311,7 80,1 % 19,9 % 99,1 % 0,9 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 3,1 1,2 -45,0 % 0,4 % 2,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for biomedisin 97,0 26,9 -21,2 % 10,9 % 36,8 79,4 % 20,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for klinisk odontologi 59,2 30,9 9,6 % 6,7 % 27,9 78,2 % 21,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Senter for internasjonal helse 8,6 4,8 -42,2 % 1,0 % 3,2 92,3 % 7,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Klinisk institutt 1 200,2 46,7 17,4 % 22,6 % 65,1 80,6 % 19,4 % 98,3 % 1,7 % 0,0 %
Klinisk institutt 2 277,0 93,3 22,2 % 31,3 % 90,5 78,6 % 21,4 % 99,8 % 0,2 % 0,0 %
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 241,2 118,6 16,6 % 27,2 % 86,1 81,3 % 18,7 % 98,3 % 1,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.