Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det humanistiske fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 392,3 125,3 -11,4 % 100,0 % 264,9 77,5 % 22,5 % 55,5 % 39,7 % 4,8 %
Det humanistiske fakultet 392,3 125,3 -11,4 % 100,0 % 264,9 77,5 % 22,5 % 55,5 % 39,7 % 4,8 %
(Uspesifisert enhet) 2,8 0,0 0,0 % 0,7 % 0,5 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap 114,0 34,1 -34,4 % 29,0 % 75,7 73,0 % 27,0 % 49,6 % 43,8 % 6,6 %
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 123,6 34,5 54,4 % 31,5 % 82,1 82,3 % 17,7 % 56,9 % 37,4 % 5,7 %
Institutt for fremmedspråk 50,1 23,4 -37,2 % 12,8 % 32,1 67,0 % 33,0 % 47,8 % 46,0 % 6,2 %
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 35,9 5,8 -18,9 % 9,1 % 24,9 79,9 % 20,1 % 88,0 % 12,0 % 0,0 %
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 8,4 8,4 -22,4 % 2,1 % 5,7 88,2 % 11,8 % 94,1 % 5,9 % 0,0 %
Senter for vitskapsteori 34,6 11,6 23,1 % 8,8 % 24,0 91,8 % 8,2 % 43,2 % 52,7 % 4,2 %
Griegakademiet - Institutt for musikk 23,0 7,4 -11,7 % 5,9 % 19,8 70,6 % 29,4 % 47,1 % 52,9 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.