Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det samfunnsvitenskapelige Fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 401,8 142,3 14,4 % 100,0 % 238,4 55,9 % 44,1 % 56,9 % 41,0 % 2,1 %
Det samfunnsvitenskapelige Fakultet 401,8 142,3 14,4 % 100,0 % 238,4 55,9 % 44,1 % 56,9 % 41,0 % 2,1 %
(Uspesifisert enhet) 0,3 0,0 0,0 % 0,1 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for geografi 45,7 8,0 36,7 % 11,4 % 26,0 65,2 % 34,8 % 80,7 % 19,3 % 0,0 %
Institutt for økonomi 32,1 13,3 -16,6 % 8,0 % 11,1 73,1 % 26,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Instiutt for informasjon- og medievitenskap 93,9 29,1 19,1 % 23,4 % 63,6 66,1 % 33,9 % 56,5 % 42,0 % 1,6 %
Institutt for sammenliknende politikk 71,4 21,1 37,9 % 17,8 % 39,4 33,5 % 66,5 % 46,5 % 51,0 % 2,5 %
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 44,4 17,8 -16,3 % 11,0 % 30,9 66,3 % 33,7 % 47,7 % 52,3 % 0,0 %
Sosiologisk institutt 37,5 15,6 -14,8 % 9,3 % 25,3 69,1 % 30,9 % 59,2 % 40,8 % 0,0 %
Institutt for sosialantropologi 76,5 37,4 49,3 % 19,0 % 41,8 35,5 % 64,5 % 46,2 % 46,6 % 7,2 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.