Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Sentraladministrasjon
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 34,8 8,2 2 147,9 % 100,0 % 12,5 51,8 % 48,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Sentraladministrasjon 34,8 8,2 2 147,9 % 100,0 % 12,5 51,8 % 48,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Forskningsadministrativ avdeling 0,8 0,0 -31,4 % 2,4 % 0,3 57,1 % 42,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
UiB Global 3,3 3,0 0,0 % 9,4 % 1,1 12,5 % 87,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Sars internasjonale senter for marin molekylærbiol. forskn. 30,7 5,2 0,0 % 88,2 % 11,0 55,7 % 44,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.