Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Naturhistorisk museum, Universitetet I Oslo
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 92,3 17,9 -0,7 % 100,0 % 36,7 82,3 % 17,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Naturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 92,3 17,9 -0,7 % 100,0 % 36,7 82,3 % 17,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 26,3 8,7 -71,1 % 28,5 % 9,9 69,0 % 31,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Botanisk hage 0,3 0,3 -72,8 % 0,3 % 0,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Naturhistorisk museum, Seksjon for zoologi 0,6 0,0 0,0 % 0,7 % 0,6 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Naturhistorisk museum, Seksjon for konservering- og forskn.tekn. 0,6 0,4 -48,4 % 0,7 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Naturhistorisk museum, Seksjon for utadrettet virksomhet 0,5 0,5 0,0 % 0,5 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Seksjon for forskning og samlinger 64,1 8,1 0,0 % 69,4 % 25,4 86,5 % 13,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.