Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 414,1 233,4 47,9 % 100,0 % 241,6 77,4 % 22,6 % 61,7 % 36,4 % 2,0 %
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 414,1 233,4 47,9 % 100,0 % 241,6 77,4 % 22,6 % 61,7 % 36,4 % 2,0 %
Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 137,3 100,2 42,7 % 33,2 % 110,9 88,3 % 11,7 % 48,2 % 50,0 % 1,8 %
Institutt for pedagogikk 169,0 77,4 90,0 % 40,8 % 88,2 70,2 % 29,8 % 70,8 % 26,1 % 3,1 %
Institutt for spesialpedagogikk 51,6 35,0 -1,9 % 12,5 % 22,8 67,7 % 32,3 % 81,4 % 18,6 % 0,0 %
Center for Educational Measurement (CEMO) 56,1 20,8 0,0 % 13,6 % 19,6 58,6 % 41,4 % 74,0 % 26,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.