Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 945,5 462,8 5,6 % 100,0 % 708,2 71,6 % 28,4 % 91,1 % 8,7 % 0,2 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 945,5 462,8 5,6 % 100,0 % 708,2 71,6 % 28,4 % 91,1 % 8,7 % 0,2 %
(Uspesifisert enhet) 0,1 0,0 0,0 % 0,0 % 0,1 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Matematisk institutt 205,6 30,7 13,2 % 10,6 % 70,3 59,0 % 41,0 % 96,4 % 2,9 % 0,7 %
Institutt for informatikk 283,5 74,0 19,3 % 14,6 % 161,4 88,0 % 12,0 % 69,1 % 30,2 % 0,6 %
Fysisk institutt 361,1 77,9 10,1 % 18,6 % 110,2 74,2 % 25,8 % 96,2 % 3,8 % 0,0 %
Kjemisk institutt 207,9 48,8 -5,0 % 10,7 % 73,1 67,8 % 32,2 % 99,8 % 0,2 % 0,0 %
Institutt for geofag 262,4 54,0 -6,6 % 13,5 % 81,8 66,6 % 33,4 % 96,2 % 3,8 % 0,0 %
Institutt for biovitenskap 282,1 77,1 3,6 % 14,5 % 102,9 71,2 % 28,8 % 98,0 % 2,0 % 0,0 %
Institutt for teoretisk astrofysikk 153,6 16,4 3,6 % 7,9 % 31,2 25,9 % 74,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Farmasøytisk institutt 114,3 65,1 6,2 % 5,9 % 48,4 78,3 % 21,7 % 98,3 % 1,7 % 0,0 %
Senter for materialforskning 53,5 6,9 25,6 % 2,8 % 21,5 63,7 % 36,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Senter for entreprenørskap 16,4 9,4 260,2 % 0,8 % 5,1 72,1 % 27,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Naturfagsenteret 4,5 2,3 -65,1 % 0,2 % 2,0 35,9 % 64,1 % 74,4 % 25,6 % 0,0 %
Centre of Mathematics for Applications 0,5 0,0 -91,4 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.