Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det juridiske fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 308,3 139,3 -0,8 % 100,0 % 222,3 77,8 % 22,2 % 42,5 % 52,2 % 5,2 %
Det juridiske fakultet 308,3 139,3 -0,8 % 100,0 % 222,3 77,8 % 22,2 % 42,5 % 52,2 % 5,2 %
Institutt for offentlig rett 98,0 49,9 19,8 % 31,8 % 80,9 82,7 % 17,3 % 38,6 % 58,3 % 3,1 %
Institutt for privatrett 105,8 47,9 26,4 % 34,3 % 61,7 78,1 % 21,9 % 40,3 % 49,0 % 10,7 %
Institutt for kriminologi og rettssosiologi 35,5 7,0 -44,5 % 11,5 % 25,0 61,7 % 38,3 % 53,0 % 45,0 % 2,0 %
Nordisk institutt for sjørett 31,7 8,0 4,4 % 10,3 % 26,0 86,5 % 13,5 % 51,9 % 44,2 % 3,8 %
Norsk senter for menneskerettigheter 37,3 26,5 -26,7 % 12,1 % 28,7 69,8 % 30,2 % 40,7 % 55,8 % 3,5 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.