Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 736,3 243,1 3,8 % 100,0 % 367,6 66,1 % 33,9 % 67,1 % 30,6 % 2,4 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 736,3 243,1 3,8 % 100,0 % 367,6 66,1 % 33,9 % 67,1 % 30,6 % 2,4 %
(Uspesifisert enhet) 5,6 3,8 0,0 % 0,8 % 2,7 63,1 % 36,9 % 81,5 % 18,5 % 0,0 %
Økonomisk institutt 84,3 11,1 21,6 % 11,4 % 29,3 57,0 % 43,0 % 90,3 % 8,0 % 1,7 %
Psykologisk institutt 241,5 99,9 16,3 % 32,8 % 104,0 78,4 % 21,6 % 89,0 % 8,6 % 2,4 %
Institutt for statsvitenskap 80,0 12,8 -19,1 % 10,9 % 49,9 64,5 % 35,5 % 44,2 % 55,8 % 0,0 %
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 121,9 45,0 -8,5 % 16,6 % 64,3 70,0 % 30,0 % 54,5 % 41,6 % 3,9 %
Sosialantropologisk institutt 116,9 41,0 52,2 % 15,9 % 70,2 50,6 % 49,4 % 52,8 % 44,4 % 2,8 %
ARENA-Senter for europaforskning 58,7 18,8 -28,0 % 8,0 % 34,0 61,1 % 38,9 % 61,1 % 36,0 % 2,9 %
Senter for teknologi, innovasjon og kultur 27,3 10,6 -35,0 % 3,7 % 13,1 72,1 % 27,9 % 79,7 % 19,0 % 1,3 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.