Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2012: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 541,5 86,3 5,3 % 100,0 % 434,6 85,6 % 14,4 % 71,7 % 27,2 % 1,1 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 541,5 86,3 5,3 % 100,0 % 434,6 85,6 % 14,4 % 71,7 % 27,2 % 1,1 %
Institutt for elkraftteknikk 83,4 22,0 100,8 % 15,4 % 75,4 89,1 % 10,9 % 63,0 % 37,0 % 0,0 %
Institutt for teknisk kybernetikk 74,7 8,6 8,6 % 13,8 % 59,3 86,9 % 13,1 % 86,9 % 12,2 % 0,8 %
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi 39,4 7,0 -11,7 % 7,3 % 44,4 98,8 % 1,2 % 54,2 % 45,8 % 0,0 %
Institutt for elektroniske systemer 96,2 10,9 -2,9 % 17,8 % 69,2 78,8 % 21,2 % 71,7 % 26,9 % 1,4 %
Institutt for matematiske fag 94,2 16,0 -23,5 % 17,4 % 53,1 63,0 % 37,0 % 97,8 % 1,3 % 0,9 %
Institutt for datateknologi og informatikk 153,6 21,8 12,2 % 28,4 % 133,1 91,3 % 8,7 % 65,3 % 32,6 % 2,1 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.