Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Norges idrettshøgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges idrettshøgskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 289,1 99,1 12,1 % 100,0 % 109,6 63,8 % 36,2 % 84,1 % 15,9 % 0,0 %
Norges idrettshøgskole 289,1 99,1 12,1 % 100,0 % 109,6 63,8 % 36,2 % 84,1 % 15,9 % 0,0 %
Seksjon for kultur og samfunn 46,9 15,4 37,0 % 16,2 % 26,0 63,2 % 36,8 % 69,8 % 30,2 % 0,0 %
Seksjon for coaching og psykologi 34,6 8,5 19,2 % 12,0 % 14,4 40,2 % 59,8 % 68,2 % 31,8 % 0,0 %
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier 28,5 20,1 50,0 % 9,9 % 15,6 63,5 % 36,5 % 74,4 % 25,6 % 0,0 %
Institutt for idrettsmedisinske fag 133,1 50,6 0,8 % 46,0 % 32,5 58,9 % 41,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for fysisk prestasjonsevne 46,0 4,5 5,6 % 15,9 % 21,1 88,6 % 11,4 % 95,3 % 4,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.