Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 0,0 0,0 100,0 % 43,6 73,6 % 26,4 % 30,5 % 69,5 % 0,0 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 43,6 73,6 % 26,4 % 30,5 % 69,5 % 0,0 %
Institutt for urbanisme og landskap 0,0 0,0 0,0 % 11,1 45,9 % 54,1 % 34,6 % 65,4 % 0,0 %
Institutt for form, teori og historie 0,0 0,0 0,0 % 16,5 87,9 % 12,1 % 15,2 % 84,8 % 0,0 %
Institutt for design 0,0 0,0 0,0 % 12,8 72,3 % 27,7 % 36,8 % 63,2 % 0,0 %
Institutt for arkitektur 0,0 0,0 0,0 % 3,2 100,0 % 0,0 % 69,2 % 30,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.