Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Handelshøyskolen BI

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Handelshøyskolen BI
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 437,0 76,3 78,3 % 100,0 % 231,7 73,6 % 26,4 % 55,6 % 40,4 % 4,0 %
Handelshøyskolen BI 437,0 76,3 78,3 % 100,0 % 231,7 73,6 % 26,4 % 55,6 % 40,4 % 4,0 %
Institutt for strategi 49,3 16,3 115,3 % 11,3 % 24,3 72,7 % 27,3 % 79,4 % 20,6 % 0,0 %
Institutt for samfunnsøkonomi 76,5 3,1 84,1 % 17,5 % 22,5 38,4 % 61,6 % 93,3 % 4,4 % 2,2 %
Institutt for rettsvitenskap og styring 68,8 7,8 184,9 % 15,7 % 60,9 88,1 % 11,9 % 22,0 % 72,8 % 5,2 %
Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi 17,6 3,5 63,4 % 4,0 % 8,7 94,2 % 5,8 % 88,5 % 11,5 % 0,0 %
Institutt for markedsføring 23,4 3,2 -21,4 % 5,4 % 10,1 76,5 % 23,5 % 96,7 % 3,3 % 0,0 %
Institutt for ledelse og organisasjon 107,2 13,2 87,4 % 24,5 % 61,9 65,4 % 34,6 % 56,9 % 41,0 % 2,2 %
Institutt for kommunikasjon og kultur 74,8 28,4 167,8 % 17,1 % 37,8 81,7 % 18,3 % 49,6 % 41,6 % 8,8 %
Institutt for finans 11,1 0,0 -8,5 % 2,6 % 3,0 33,3 % 66,7 % 83,3 % 16,7 % 0,0 %
Forskningsadministrativ avdeling 0,7 0,0 0,0 % 0,2 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 7,4 0,7 0,0 % 1,7 % 2,0 88,7 % 11,3 % 38,0 % 11,3 % 50,7 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.